Sešity Augusta Sedláčka

V roce 2017 proběhla analýza souboru Sešitů Augusta Sedláčka a v letech 2017 a 2018 digitalizace reprezentativního vzorku, který je nyní v digitální podobě dostupný v souladu s doporučením IIIF pro obrazové repositáře.

Top level kolekce s manifesty dokumentů HÚ AV ČR je dostupná v souladu s IIIF Presentation API zde: http://collectiones.aipberoun.cz/AS_SESITY/HUAVCR/HUAVCR/