Kartotéky Augusta Sedláčka

Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů

Kartotéky vypracované českým historikem Augustem Sedláčkem (1843-1926) jsou tvořeny genealogickými a topografickými záznamy z Čech a Moravy. Tento unikátní celek obsahuje asi 450 000 kartotéčních lístků seřazených podle rodových jmen šlechty a názvů lokalit.

Kartotéky

Prosopografická a topografická kartotéka ve fondu historika Augusta Sedláčka (1843-1926) přístupná široké badatelské obci v digitální formě

Prozkoumat kartotéky

Grafiky

Stavební inženýr K. F. Brantl byl jedním z nadaných kreslířů vrcholné doby hradního romantismu, je autorem poměrně rozsáhlého souboru kreseb českých hradů

Zjistit více

Listiny

Inventáře kolekce Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (RBM) tvoří jednu ze součástí Fotografické sbírky listin Historického ústavu AV ČR

Zjistit více

Sešity

V roce 2017 proběhla analýza souboru Sešitů Augusta Sedláčka a v letech 2017 – 2020 digitalizace reprezentativního vzorku, který je nyní v digitální podobě dostupný v souladu s doporučením IIIF pro obrazové repositáře

Zjistit více

Chybí vám původní verze?

Aktuality

August Sedláček ve věku digitálních technologií

Kartotéky vypracované českým historikem Augustem Sedláčkem (1843-1926) jsou tvořeny genealogickými a topografickými záznamy z Čech a Moravy. Tento unikátní celek obsahuje asi 450 000 kartotéčních lístků seřazených podle rodových jmen[…]

Zjistit více

Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka

Na počátku celého projektu byl prostý zájem o záchranu unikátní kartotéky českého historika Augusta Sedláčka (1843-1926), uložené v depozitáři Historického ústavu AV ČR, a o jeho zpřístupnění širší badatelské veřejnosti.[…]

Zjistit více

Sešity Augusta Sedláčka

V roce 2017 proběhla analýza souboru Sešitů Augusta Sedláčka a v letech 2017 – 2020 digitalizace reprezentativního vzorku, který je nyní v digitální podobě dostupný v souladu s doporučením IIIF pro obrazové[…]

Zjistit více